Fínska

Sauna s vysokou teplotou vzduchu 80-100°C a nízkou vlhkosťou vzduchu do 15%.

Rozsah teplôt: 
80° - 100°C
Vlhkosť: 
15%